ФРГИ търси следващото поколение граждански лидери

Второто издание на „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ на Фондация "Работилница за граждански инициативи" търси мотивирани младежи, които искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор