Александър Миланов – дългогодишен социален работник, защитник на правата на децата и част от първото издание на обучението проведе интерактивна онлайн среща с останалите обучаеми от Инициативата. Срещата се проведе на 7 март 2024 г. и е част от регулярните срещи, които се организират от Алумни клуба, създаден от участниците в двете издания на обучението.

Социалната работа с деца в риск - между институционалната безпомощност и правата на децата е темата, на която беше посветена срещата. Водещият сподели успешни практики за постигнатото до момента по oтношение на грижата за децата в беда.

„В страната през последните почти 20 години беше извършена сериозна реформа на грижата за деца – наречена деинстиуционализация. Благодарение и на приемните родители и тяхната любов към децата, емпатия и готовност да осигурят грижа промяната се случи. Днес приемната грижа е единствената алтернатива за това изоставени деца да получат нормално семейство, любов, подкрепа, да пораснат и да станат личности, да се развиват.” сподели Миланов.

Въпреки това, водещият подчерта, че държавата все още е длъжник на децата и трябва да извърви дълъг път, за да се превърне от мащеха в майка на децата в беда.

Срещата предизвика оживена дискусия сред участниците, които обсъдиха възможностите за подобряване на социалната работа с деца в риск. Те споделиха свои истории и успешни практики, които могат да бъдат приложени в различни региони.

Алумни клубът продължава да бъде важна платформа за обмен на знания и опит, като участниците черпят вдъхновение и нови идеи от своите колеги.