Александър Миланов, Програмен директор на Националната пациентска организация и участник в първото издание на Инициативата, застана зад каузата за елиминиране на ХИВ.

"Една таблетка дневно спасява живота! Медицината вече е достатъчно напреднала, но стигмата все още убива." - това написа Сашо във своя фейсбук акаунт по повод Световния ден борба с ХИВ/СПИН. 

Българската световноизвестна актриса, Мария Бакалова, също заяви своята подкрепа за каузата: "Изследвайте се редовно, включително при приятелите ни от CheckPoint София, защото е важна грижата след положителния резултат." Тук можете да видите нейното послание.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.