На 8 ноември се проведе втората онлайн среща на Алумни клуба към инициативата. Водещ на срещата беше Кристина Йорданова от Фондация ХАЛО 2019. Тя представи темата за гражданските бюджети като инструмент за демократично участие на гражданите в процесите на даване на предложения, вземане на решения и изпълнение на решения на местно ниво.

Кристина Йорданова представи своя опит и полезни практики по отношение на гражданските бюджети, които позволяват на хората сами да решават за какво да харчат парите. По време на срещата тя подчерта, че ключово изражение на гражданските бюджети е и по-лесното и разбираемо представяне на информацията как се разпределят публичните средства.

Въпреки това фокусът на срещата бяха гражданските бюджети като форма на гражданско участие и ролята на гражданските организации в този процес.

Темата предизвика интерес от страна на останалите членове, които припознаха гражданските бюджети като успешна практика, чиито принципи могат да прилагат в своята работа.

 Срещата е част от регулярните срещи на Алумни клуба към Инициативата. Той има за цел да създаде поле за обмяна на опит и изграждане на стратегически партньорства между младежките лидери за реализиране на общи каузи.

Алумни клуба обединява участниците от двете поредни обучения на Инициативата. В рамките на „Инициативата“ бяха подкрепени общо 60 младежки лидери от 50 различни организации от цялата страна. Всички те са посветени на различни каузи – от екология, през права на човека, до подкрепа на уязвими групи и работа с деца.