Как като представители на гражданските организации да достигаме ефективно до мнозинството от хора. Как да променяме нагласи и да комуникираме традиционно считани за трудни теми. Успешен пример по темата сподели Вихрен Митев от Фондация „Екологичен манифест – МАНЕКО“ и част от втората група обучаеми в рамките на Инициативата. Срещата се проведе на 14 февруари от 11 ч. онлайн.

По време на събитието, Вихрен сподели, че темата за климатичните промени е една от най-трудните за комуникиране. Често тя е базирана на сложна и скучна информация, но същевременно предизвиква и разединение между хората. В отговор на това предизвикателство, Вихрен и неговата фондация използват подхода „Климатична фреска“. „Климатична фреска“ представлява образователна работилница под формата на отборна игра с 42 карти, всяка от които обяснява фактор за изменението на климата. Чрез този игрови подход и научно поднесена информация, младите хора имат възможност да осмислят и осъзнаят сериозността на проблема с климата и да се ангажират.

„Работя активно с младежи от цялата страна, за да им помогна да разберат важността на климатичните промени. „Климатична фреска“ е начинът, по който осъществявам своята мисия по-ефективно.“, сподели Вихрен Митев

По време на уебинара участниците имаха възможност да се запознаят с този успешен подход и да обмислят подобни методи, които да използват в своята работа по различни теми.

Събитието е част от регулярните срещи на Алумни клуба към Инициативата. Той има за цел да създаде поле за обмяна на опит и изграждане на стратегически партньорства между младежките лидери за реализиране на общи каузи.

Алумни клуба обединява участниците от двете поредни обучения на Инициативата. В рамките на „Инициативата“ бяха подкрепени общо 60 младежки лидери от 50 различни организации от цялата страна. Всички те са посветени на различни каузи – от екология, през права на човека, до подкрепа на уязвими групи и работа с деца. В период от четири години, разпределени в две групи по 30 участника, младежките лидери преминаха поредица от обучения за изграждане на организационен капацитет и умения за справяне с предизвикателствата пред съвременното гражданско общество.