Фондация "Работилница за граждански инициативи" търси активни млади хора от цялата страна, ангажирани в неправителствения сектор, които да станат част от второто издание на проект "Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери". Целта на проекта е да подкрепи професионалното развитие в сферата на гражданските организации на 30 младежи от различни неправителствени организации. До 20 ноември 2021 г. млади хора на възраст до 35 години и с опит между 1 и 3 години в гражданска организация могат да изпращат своите кандидатури. Научете повече за конкурса и как да кандидатствате в Насоки за кандидатстване. 

Какви са 5-те основни причини, които те предизвикат да станеш част от Инициативата?

  1. Ще получиш серия от обучения с утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации; фъндрейзъри и юристи, както и възможност за работа в мрежа с цел обмяна на опит и общи активности;
  2. Ще бъдеш подкрепен от ментор, експерт по темата, която те вълнува;
  3. Ще научиш как се набират средства за кауза, как се постига финансова устойчивост, как се преодоляват конфликти и се променят нагласи;
  4. Ще придобиеш стратегическо мислене;
  5. Ще имаш възможността да се срещнеш с млади хора от граждански сектор, да обмениш опит и да създадеш нови, безценни контакти.

Кандидатствай сега!

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.