Приключи и последното от предвидените обучения по проект Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери. Участниците в проекта се срещнаха с ментори, експерти по различни теми, свързани с работата в НПО. Целта на срещите бе младите лидери да разговарят със специалисти, които имат опит в значимите теми, по които младежите работят, да зададат своите въпроси и да почерпят знания и съвети от изявени практици в областта на обществената дейност.

Освен вече обявените ментори - Теодора Бакърджиева, Биляна Гяурова-Вегертседер, Красимира Величкова, Любомира Колчева, Антоанета Василева, Павел Кунчев, Яна Бюрер,  в срещите, като ментори, взеха участие и изпълнителния директор на Фондация Работилница за граждански инициативи" - Илияна Николова, както и Програмния директор във Фондацията - Моника Писанкънева. 

Участниците трябваше да изберат един от горепосочените експери, с които да проведат серия от срещи и да разискват въпросите, които най-силно засягат тяхната сфера на дейност. Ето какво споделиха част от тях след края на срещите:

Конкретно за мен това беше най-полезната част от програмата, а Яна беше страхотен, отдаден и много отзивчив ментор. Изключително съм благодарен от възможността да се докосна и да работя с такъв човек, защото чрез нея открих посоката, в която би трябвало да се развиваме като организация и какъв искам да стана “като порасна”(още малко :) )." - Петър Бодуров, Фондация Подобри"

Менторството постави основата на сътрудничество между моя ментор и мен самата и засили участието на представлявания от мен Институт по медиация и управление на спорове в НАМ." - споделя Юлия Раданов, ИМЕУС 

Благодаря за дадения шанс и се надявам да продължим да градим заедно бъдещето на общността и занапред." - Валентин Кехайов, Сдружение Млади изследователи за младежко развитие

Обучението е част от проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.