На специално събитие на 25 април в София, ФРГИ връчи сертификатите на успешно завършилите Инициативата за изграждане на следващо поколение граждански лидери. На събитието присъстваха представители от двете групи обучаеми в програмата.

В Инициативата бяха подкрепени общо 60 младежки лидери от 50 различни организации от цялата страна. Всички те са посветени на различни каузи – от екология, през права на човека, до подкрепа на уязвими групи и работа с деца.

В период от четири години, разпределени в две групи по 30 участника, младежките лидери преминаха поредица от обучения за изграждане на организационен капацитет и умения за справяне с предизвикателствата пред съвременното гражданско общество. Младежите повишиха своите знания и практически умения в няколко направления:

  • как успешно да идентифицират проблемите на общностите, за които работят и как да намират ефективни решения, с които да ги адресират;
  • кои са работещите методи за привличане на средства за каузи и как се постига финансова устойчивост на една гражданска организация;
  • как се управляват процесите в нестопанските организации и колко са важни човешките ресурси;
  • какви са подходите за комуникация на конфликтни теми и как се работи за промяна на нагласите в обществото;
  • как се измерва успеха от свършената работа и как се идентифицират следващите стъпки, за надграждане на постиганото.
Инициативата ми помогна да организирам процесите на НПО-то, защото Чайната е много неща едновременно. На мен ми беше много полезно да включа в обучение, което стъпка по стъпка дава всички основи какво е да управляваш НПО.", Стелияна Маринова, директор „Социална дейност и проекти“ в Социалната чайна

Обученията бяха практически ориентирани, като всеки участник работи с личен ментор за подобряване дейността на организацията, която представлява. Менторите, включени в Инициативата са едни от най-опитните експерти в неправителствения сектор у нас.

„Конкретно за мен менторството беше най-полезната част от програмата. Моят ментор Яна Бюрер e страхотен, отдаден и много отзивчив ментор. Изключително съм благодарен за възможността да се докосна и да работя с такъв човек, защото чрез нея открих посоката, в която би трябвало да се развиваме като организация и какъв искам да стана “като порасна”., Петър Бодуров, Фондация „Подобри"

Инициативата създаде поле за обмяна на опит и изграждане на стратегически партньорства между младежките лидери за реализиране на общи каузи.

„От всеки един от участниците в Инициативата може да бъде взето нещо полезно, нещо, което те са направили в тяхната местна общност, и което може да бъде адаптирано към работата на всички останали. С много от тях поддържам връзка, допитваме се от време навреме, коментираме различни неща. В крайна сметка този споделен опит е наистина много ценен.", Борис Самаринов, Народно читалище „Васил Левски“ 1928

Инициативата е проект на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която има повече от 20-годишен опит в предоставянето на услуги за развитие на капацитета на гражданските организации.

„Благодарение на Инициативата събрахме на едно място събудени млади хора, които разбират силата на своето качество на активни граждани и които искат да променят средата, в която те живеят, чрез своите малки организации. Инициативата и сега е жива, защото отвъд срока, в който сме приключили, младежите продължават да се срещат, да обсъждат важни за тях теми, да търсят решения на проблеми, или просто да споделят важни неща за тяхната практика.", Илияна Николова, Изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.