В средата на месец юли ще се проведе първото обучение за участниците от Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери.

Обучението ще продължи три дни и освен че ще даде възможност на участниците да се запознаят и да обменят опит и идеи, ще ги подпомогне в дефинирането на лични и професионални целите. През следващите две години Инициативата ще подпомогне участниците да постигнат поставените цели, чрез предвидената обучителна програма в четири модула.

Участниците са избрани след предварително проведен конкурс и идват от организации с различен профил: от човешки права, през екология и образование до младежки инициативи. Всички са обединени от нуждата да подобрят своите знания и умения, така че да допринесат за развитието на организацията от която са част.

Свързани статии