Конкурсът за участие в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение за граждански лидери се удължава с един месец. 

Поради засилен интерес от страна на млади лидери на НПО, които са в процес на придобиване на висше образование, отпада изискването за завършено такова.

До 18 април 2019 г. граждански лидери на възраст до 35 години, които са мотивирани да развиват себе си и организацията, от която са част, могат да изпращат документи за участие в конкурса.


Участието става чрез изпращане на необходимия пакет документи за кандидатстване на електронен адрес: konkurs@frgi.bg. Формуляр и указания за кандидатстване са публикувани тук.


Инициативата ще подкрепи представители на граждански организации на възраст до 35 години да научат всичко важно за управлението на една гражданска организация. Предвидени са обучения в четири тематични модула - от глобални проблеми и местни решения, през набиране на средства и стратегически комуникации до оценка на въздействието. Обучението е интерактивно и включва примери от реалната среда. Всеки тематичен модул приключва с практическо задание, при изпълнението на което участниците ще разчитат на ментори. Инициативата предвижда и създаването на alumni клуб, където всички участници да обменят опит и идеи.


Инициативата за изграждане на бъдещо поколение млади лидери се реализира от Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) и цели да спомогне развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси.


Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.