Остават 4 дни до крайния срок за кандидатстване в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери.

Инициативата ще подкрепи представители на граждански организации на възраст до 35 години да научат всичко важно за управлението на една гражданска организация. Предвидени са обучения в четири тематични модула. От глобални проблеми и местни решения, през набиране на средства и стратегически комуникации до оценка на въздействието. Обучението е интерактивно и включва примери от реалната среда. Всеки тематичен модул приключва с практическо задание, при изпълнението на което участниците ще разчитат на ментори. Инициативата предвижда и създаването на ал умни клуб, където всички участници да обменят опит и идеи.

Конкурсът е отворен за представители на граждански организации на възраст до 35 години, които са мотивирани да продължат професионалното си развитие в гражданския сектор.

Участието в конкурса става чрез изпращане на необходимия пакет документи за кандидатстване на електронен адрес: konkurs@frgi.bg в срок до 15 март 2019 г. Подробни указания за кандидатстване, вижте тук.

Участниците в обучението ще бъдат избрани от екипа въз основа на следните критерии: съответствие с формалните изисквания, оценка на мотивацията за развитие в сектора и преференция -  ако кандидатът владее английски език, има опит в управлението на проекти и е представител на НПО от необлагодетелстван географски райони/или НПО, създадено от представители на уязвими групи.

Кандидатствай тук.

Свързани статии