От януари тази година, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), реализира проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“.

Инициативата ще подкрепи развитието на 60 нови лидери на граждански организации у нас в следващите 6 години. Участниците в проекта ще получат достъп до обучения и последваща подкрепа от ментори, които са утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации, фъндрейзъри и прависти.

Инициативата е в отговор на все по-нарастващите предизвикателства към представителите на гражданските организации. Сред които преди всичко са: кризата в социалната държава, свиващото се пространство за гражданското общество и нарастващата радикализация на все по-широки слоеве от населението.

Предвидена е обучителна програма в четири модула: глобални проблеми и местни решения; набиране на средства, свързано с мисията на организацията и постигане на финансова устойчивост; стратегическа комуникация за промяна в нагласи и преодоляване на конфликти; оценка на въздействието и повишаване на желаното въздействие.

Освен обучения и дискусии, участници ще разработват задания по всеки един от предвидените модули. При разработването им участниците ще получават онлайн подкрепа и допълнителни тренинги под формата на уебинари, както и съдействие от страна на ментори.

В резултат се очаква лидерите на гражданските организации да развият и подобрят уменията си за стратегическо мислене, набиране на средства за каузи и въвличане на граждани/общности в работата на своите организации.  

Участниците в Инициативата ще бъдат избрани на конкурсен принцип. Очаква се конкурсът да започне в средата на февруари.