Днес, 15 февруари стартира конкурсът за набиране на участници в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери на ФРГИ.

Конкурсът е отворен за представители на граждански организации на възраст до 35 години и с опит между 1 и 3 години в гражданска организация.

Инициативата ще подкрепи развитието на 60 нови лидери на граждански организации, в следващите 6 години. Участниците в проекта ще получат достъп до обучения и последваща подкрепа от ментори, които са утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации, фъндрейзъри и прависти.

Участието в конкурса става чрез изпращане на необходимия пакет документи за кандидатстване на електронен адрес: konkurs@frgi.bg в срок до 15 март 2019 г. Подробни указания за кандидатстване, вижте тук.

Участниците в обучението ще бъдат избрани от екипа на ФРГИ въз основа на следните критерии: съответствие с формалните изисквания, оценка на мотивацията за развитие в сектора и преференция -  ако кандидатът владее английски език, има опит в управлението на проекти и е представител на НПО от необлагодетелстван географски райони/или НПО, създадено от представители на уязвими групи.

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от конкурса до 22 април 2019 г.

Кандидатствай

Инициативата е в отговор на все по-нарастващите предизвикателства към представителите на гражданските организации. Ако все още не сте решили дали да се включите, вижте нашите три причини тук.

Свързани статии