Стойност, вдъхновение, смисъл и нови възможности. Това са само част от думите, с които участниците от Инициативата описват първото обучение в рамките на програмата. То се проведе в периода 12 – 14 юли в София и премина изцяло в интерактивен формат.

Фокус в обучението бе работилницата по Design Thinking, водена от Моника Ковачка-Димитрова, координатор на проектите за корпоративна социална отговорност на SAP в София, член на лидерския екип на компанията и коуч по Design Thinking. В нея участниците работиха по групи, като всяка имаше за задача да потърси иновативно решение на сложен проблем. В разработването на заданията групите бяха подпомогнати от доброволци. Специални благодарности на Александър Джоганов, Владимир Шейтанов,  Добромир Иванов,  Надежда Дерменджиева, Наталия Делчева, Радосвета Стаменкова и Соломон Бали, които споделиха позицията си с участниците по поставените проблеми и им помогнаха във валидирането на решенията. Благодарение на работилницата по Design Thinking участниците усвоиха практически умения за разрешаване на сложни проблеми.

Oще в първия ден обучението постави начало на традицията за среща с организационни лидери, които да вдъхновяват участниците чрез личните си истории и примери.   

Нови знания и още практически умения, участниците придобиха по време на останалите два панела от обучение  - лидерство и организационно развитие. Стойност добавиха неформалните паузи за обмяна на контакти,  с което се поставят основите за изграждане на общност от мотивирани лидери в гражданския сектор.

Обучението помогна участниците да анализират настоящата ситуация – от една страна за себе си като лидери, а от друга – ситуацията, в която се намира организацията, която представляват. Заедно с това срещата насърчи всички присъстващи да поставят цели – лични  и организационни.

В следващите две години Инициативата ще подкрепи участниците да осъществят поставените цели, чрез предвидените четири обучителни модула. Освен теоретична част, модулите включват практическа работа и съдействие от личен ментор.

Инициативата за изграждане на бъдещо поколение млади лидери се реализира от Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) и цели да спомогне развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси.

Свързани статии