От утре, 5 октомври започват онлайн обученията за 30-те участници в Инициативата. Първото обучение ще бъде на тема: „Комуникации и работа с електронни медии“. Темата за комуникациите в работата на гражданските организации, беше идентифицирана като най-необходима от обучаемите по време на първото присъствено обучение в София.

Първата онлайн срещата ще даде възможност на участниците да подобрят уменията си за общуване с представители на медии и да създават съдържание, което да се забелязва и отразява от страна на репортерите. Водещ лектор ще бъде журналистката Мария Чернева. Обучаемите ще могат да приложат наученото на практика по време на заданието, което ще получат в края на обучителния семинар. Наученото в областта на работата с електронни медии ще надградят по време на планирания втори уебинар на същата тема, където Мария Чернева ще даде обратна връзка по заданията.

В рамките на две години (2019 – 2021 г.) Инициативата има за цел да подпомогне новото поколение граждански лидери да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси. 

Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Свързани статии