Лидерство и управление на НПО е темата на втория от поредицата онлайн обучения за участниците в Инициативата. Семинарът се проведе в началото на 4 ноември и постави фокус върху основните принципи за добро управление на гражданските организации в предизвикателна среда. Водещ на обучението бе Красимира Величкова - изпълнителен директор на Български дарителски форум и обучител с богат опит по темите, засягащи дарителството, социалното предприемачество и лидерството. По време на последвалата дискусия, участниците търсиха ефективни стратегии за управление на НПО, както и вдъхновяващи примери за лидери на граждански организации. Онлайн срещата приключи със задание - Изготвяне на оперативен годишен план за дейността на организацията за 2020 г., което участниците имат ангажимент да разработят до края на месеца.

Само преди месец участниците преминаха обучение на темата „Комуникации и работа с електронни медии“, с водещ журналистката Мария Чернева. Освен с предварителната програма, темите на онлайн срещите са съобразени с нуждите на участниците, заявени по време на първото присъствено обучение, което се проведе през юни 2019 г. в София.  Всяко обучение завършва с практическо задание. След предаване от страна на участниците се организира още една виртуална среща с лектора с цел получаване на обратна връзка.

В рамките на две години (2019 – 2021 г.) Инициативата има за цел да подпомогне новото поколение граждански лидери да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси. 

Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.