3.png

Обществени нагласи към НПО през 2018 г.

Източник: Фондация Институт Отворено общество"

Един от всеки пет пълнолетни граждани в България (22%) заявява, че има доверие в неправителствените организации (НПО). Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през април 2018 г. Основните причини анкетираните да имат доверие в неправителствените организации са срещането на положителна информация за тях в медиите и  наличието на преки положителни впечатления от дейността им.

Недоверие към НПО изразяват близо една трета от анкетираните, а друга една трета не могат да преценят дали имат или нямат доверие в тях. Основната причина, която анкетираните изтъкват за недоверието си в неправителствените организации или за неизразяването на мнение по въпроса е липсата на информация за дейността им.

Най-голямо доверие в неправителствените организации имат младите хора на възраст между 18 и 29 години и тези завършили висше образование.

Прикрепени файлове