5-mirrors.jpg

Наръчникът „Огледала"

Източник: http://antigypsyism.frgi.bg

Наръчникът „Огледала" е издание на Съвета на Европа и цели борба срещу антициганизма чрез образование по човешки права. На български той е издаден от Фондациите „Работилница за граждански инициативи" и Фондация „Младеново". Наръчникът съдържа богата информация за ромската култура и историята на ромите в Европа, както и конкретни съвети за справяне с негативните стереотипи в отношението към това малцинство. 

Предговор 

Всеки ден ромското население в Европа страда от дискриминация, унижение и омраза. Това е не само обида за нашите ценности, но това е и забранено от законите ни, включително и Европейската конвенция за правата на човека. Въпреки това, в много общности aнтициганизмът се е превърнал в нормална практика. Проблемът се усложнява и от безотговорните изявления на обществени фигури и използването на груби стереотипи в медиите. Не се заблуждавайте: това е расизъм – и все още в толкова много случаи никой не оспорва това положение. Ето защо трябва да използваме всички средства, с които разполагаме, за да се справим с тази нетолерантност. Европейският съд по правата на човека към Съвета на Европа многократно е санкционирал aнтициганизма в различните му форми и всички 47 държави-членки на организацията имат ясни задължения да наказват, преследват и не допускат дискриминация. Все пак, въпреки че законите са необходими, сами по себе си те не могат да преодолеят дълбоко вкоренените предразсъдъци. Освен всичко друго, ние трябва да извършим промяна в културата: да променим нагласите и да насърчим толерантността в посока от долу нагоре. За тази цел, Съветът на Европа подкрепя ромските младежи, тъй като те поемат много от тежестта на митове, свързани с начина на живот на ромите, за да могат вместо това да затвърдят своята собствена, положителна идентичност. Това ръководство – част от Плана за действие на ромската младеж на Съвета на Европа – е предвидено да помогне на обучителите, младежките организации и отделни физически лица в противопоставянето на aнтициганизма и за повишаване на осведомеността за правата на всички хора да живеят без каквито и да е форми на дискриминация. То ще даде възможност на младите хора – роми и нероми – да идентифицират и изобличават предубежденията. То също така има за цел да изгради съпричастност и солидарност към движението, за да се сложи край на aнтициганизма – отговорността за което е на всички нас. Тъй като много обучители и младежки организации ще използват това ръководство, аз се надявам да успеем да разпространим това просто съобщение: Ромите са у дома си в Европа; но aнтициганизмът – не.

Торбьорн Ягланд Генерален секретар на Съвета на Европа

Прикрепени файлове