123.png

Граждански инициативи за по-добри общности

Източник: Фондация Работилница за граждански инициативи"

„По-добра общност” е онази общност, в която хората са отворени един към друг, споделят общи ценности и заедно планират как да постигат желаните общи цели. По-добрата общност е онази, която търси партньорство с другите извън нея, която е готова да обменя знания и опит с други, която сама търси и намира начини за своето развитие. А стремежът към развитието сам по себе си е изначален в природата на всеки един от нас. Много по-лесно е откриването на хора, които имат сходни интереси, и съвместното реализиране на идеи, отколкото всеки сам да строи желаната промяна.

Как екипът на ФРГИ откри инициативни групи от общините Етрополе, Копривщица и Сапарева баня и през какви етапи преминаха те по пътя към по-добрите общности, вижте в публикацията.

Прикрепени файлове