На 10-ти ноември 2020 г. се проведе нов Уебинар, част от програмата на Инициативата. Темата на изданието бе "Работа с ментори". По време на Уебинара стана ясно, че участниците в Инициативата ще могат да работят с ментори, експерти по различни теми, свързани с работа в НПО. Младите лидери ще могат да задават свои въпроси и да получат ценни съвети от изявени практици в областта на обществената дейност.

Програмният директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи" - Моника Писанкънева, представи в кратка презентация 7 експерти, специалисти, работещи като професионални комуникатори, хора с опит в НПО и други, които са проявили интерес да се включат в програмата на Инициативата като ментори. Това са: Теодора Бакърджиева, Биляна Гяурова-Вегертседер, Красимира Величкова, Любомира Колчева, Антоанета Василева, Павел Кунчев, Яна Бюрер.

Участниците могат да изберат един от горепосочените експерти, с когото да обсъдят значими за тяхната организация въпроси. Ще могат да осъществят консултация по казуси, засягащи техни настоящи или бъдещи проекти, както и да потърсят насоки за оптимизиране процеса на работа в рамките на организацията, която представляват.

Обучението е част от проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.