Смолянската младежка организация "Млади изследователи за младежко развитие” /МИМР/ е отличена с първо място в инициативата „МИСИЯТА ДОБРОВОЛЕЦ – (НЕ)ВЪЗМОЖНА“ в категорията „Доброволческа организация“ 2020, организирана от Министерство на младежта и спорта. В тази категория се отличават организациите с най-интересни, полезни и различни доброволчески дейности, осъществени през 2020 г.

Наградите се организират за пета поредна година от екипа на дирекция „Младежки политики“. Те са насочени както към изявени млади доброволци от цялата страна, така и към неправителствени организации. Целта на инициативата е популяризиране на добрите практики на изявени млади хора и организации в сферата на доброволчеството, които чрез своя добър пример „заразят“ и други младежи с духа на хуманнита дейност.

Поради разпространението на COVID-19 и епидемичната обстановка в страната, традиционната официална церемония по случай Международния ден на доброволеца се проведе онлайн.

Младежите от МИМР благодарят на всички хора и организации , които са ги подкрепили, както и на община Смолян за номинацията им.