Информационна линия в помощ на пациентите с хронични заболявания стартира в средата на април. Линията е създадена от Националната пациентска организация, с подкрепата на VIVACOM, и е бъде в помощ на пациентите всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа. На номер 0800 14 515 пациенти с хронични заболявания имат възможност да получат информация от специалисти в ендокринологията, кардиологията, онкологията, инфекциозните болести и др. На 0800 14 515 пациентите могат да се свържат и с психолог, с когото да обсъдят тревожността или притесненията си в извънредната ситуация.

Супервайзър на предоставяната подкрепа е Александър Миланов, участник в проект Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери, финансиран от Фонд Активни граждани на ЕИП, който е и социален работник и предоставя социална подкрепа на пациентите в бедност и изолация.

„Благодарение на партньорството с VIVACOM, телефонните консултации са безплатни за пациенти до края на май 2020 г. За пациенти, за които е необходима консултация по документи или преглед на резултати от изследвания, осигуряваме възможност за пряка връзка с лекарите във виртуален здравен кабинет“, споделя Александър Миланов.

Тази линия е от изключителна важност, защото помага на много пациенти, които са възпрепятствани, да се свържат с лекуващите си лекари. За съжаление линията не решава проблеми, които са новопоявили се, а се коментират основно системни трудности – такива, с каквито пациентите са се срещали и преди здравната криза у нас. Сред най-често срещаната трудност е тази, че на пациентите им липсва комуникацията с техните лекуващи лекари. Срещат се и случаи, в които пациентите се притесняват да обсъждат с лекарите си своето състояние и диагноза, както и лечението и по тази причина запълват този дефицит чрез специалистите на линията, допълва Миланов.

Информационната линия гарантира достъпа до здравна информация и навременно информиране на хората с хронични заболявания в условията на извънредно положение, без да отменя консултацията с техния лекуващ лекар. Повече информация за специалистите, които приемат обажданията, може да бъде получена на информационния портал на НПО за пациенти в условия на COVID.

„Големият урок за мен, който си потвърдих и чрез участието си в инициативата, е че в условията на криза, която донякъде е и криза на отношенията, от изключително важност е да инвестираме в общностите си. Пациентската общност е уязвима, има нужда от информиране, консултиране, но най-вече има нужда от пространство за споделяне и изслушване“, казва Александър. Факт е, че много пациенти използват линията, за да обсъдят социалните, емоционалните и психологическите предизвикателства, които имат в условия на криза, с лекарите.“, допълва специалистът. Едно от трудните за мен неща е да се справя с изолацията и бедността, в която хората живеят. Много от тях неглижират здравето си, смята още представителят на НПО. В тези случаи се търси посредничеството на кризисните щабове по общини, но не винаги се среща разбиране и подкрепа.

Откриването на горещата телефонна линия 0800 14 515 е първият етап на дългосрочната кампания на Националната пациентска организация в подкрепа на хората с хронични заболявания. Правни експерти, пациентски организации и научни дружества работят по пакет от предложения, които да улеснят дигиталното здравеопазване, както и да гарантират достъпа до здравни грижи дистанционно за заболяванията, при които това е възможно.