На 26 февруари/сряда/ се проведе третият от поредицата уебинари за участниците в Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери на Фондация „Работилница за граждански инициативи“/ФРГИ/. Темата на онлайн обучението този път бе „Отчетност и прозрачност на НПО“, с водещ Илияна Николова - изпълнителен директор на ФРГИ.

Изданието акцентира върху важността за една организация да подкрепи дейността си с няколко основополагащи документа:

Правилник за работа

Счетоводна политика

Политика за конфликт на интереси

Етичен кодекс

Бяха предоставени ценни съвети, свързани с изготвянето им. Чрез тях всяка организация може да заяви отговорността си пред обществеността и да демонстрира структурираност и операционализация на дейността си.

Бе направено уточнението, че организации, работещи в обществена полза, не бива да използват лобизъм, а да промотират ценностите си и да се стараят да повишат чувствителността на хората към значими теми.

Онлайн срещата приключи с въпроси от страна на участниците и задание, като те трябва да изработят Етичен кодекс на своите организации.

Семинарът поставя фокус върху най-важните принципи за управление на една гражданска организация в контекста на свиващото се пространство за гражданското общество и нарастващата радикализация на все по-широки слоеве от населението.

Обучението е част от проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия