На 8-ми октомври се проведе нов Уебинар към Инициативата. Темата "Дарителски кръгове" бе представена от Моника Писанкънева - Програмен директор във Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Уебинарът представи един модел на индивидуално дарителство, тестван от ФРГИ в различни градове в страната, наречен „дарителски кръг“. С помощта на местни организации-домакини, дарителските кръгове набират средства за проекти на местни НПО. Моделът се развива устойчиво в Стара Загора, Сливен, Варна и Габрово. Над 200 местни проекти на НПО са подкрепени в последните 5 години от местни дарители с обща сума от над 2 милиона лева. 

SUbVtB0.jpg

Обучението е част от проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.