На 11 юни се проведе нов Уебинар като част от програмата на Инициативата. Темата на изданието бе „Кризисни комуникации“. Това е интересна и фундаментална за всяка организация тема. Предварителната подготовка и планиране на потенциални кризи са от полза за сигурността и способността на една организация да се справя с проблемни ситуации. Въпросът за правилната и навременна комуникация с аудитории e наистина важен и не бива да се пренебрегва, защото това може да се окаже пагубно за репутацията на дадена организация в определен момент.

Гост-лекторът Нели Банова, която е професионален комуникатор, сподели подробна информация от опита си в сферата на комуникациите. Тя представи презентация с богата теория на тема „Комуникация в контекста на управление на проблеми и кризи“. Нели изпрати предварителни въпроси на участниците като част от подготовката за Уебинара, а по време на срещата даде обратна връзка за отговорите, които бе получила. Участниците бяха помолени да споделят пример за кризисна ситуация, която са преодоляли успешно (или пък не) с тяхната организация и да разкажат за проблем, който са успели (или не са) да решат с комуникационни умения.

Накрая бяха дискутирани допълнително възникнали въпроси от страна на участниците.

Обучението е част от проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.