В рамките на менторската програма по проект „Инициатива за изграждане на бъдещите граждански лидери“, в гр. Ловеч се проведе обучение на специалисти по социална работа, които са част от Центъра за обществена подкрепа към Сдружение „Граждански инициативи“.

Обучението стана факт, благодарение на работата на един от менторите по проекта - Александър Миланов с участничката в Инициативата - Милена Маринова, която управлява социалното звено.

DSC_5968.jpg

При планирането на действията за подкрепа за развитието на лидерския капацитет на Милена, както и при оценката на уменията й да развива екипи, стана ясно, че обучение, посветено на принципите на социалната работа, планирането на времето и изграждането на добра работа в екипа, ще бъде полезно както за нея, така и за всички нейни колеги.

В два последователни обучителни дни специалистите от Центъра за обществена подкрепа преминаха през интензивен курс, в който бяха представени различни теории за развитието на личността, социалната работа и управлението на случаи, супервизията в социалната работа, както и за ефективната работа в екип и ефективното управление на времето. Модулът за планирането и управлението на времето бе предоставен от Надежда Савова – обучител с дългогодишен опит в развиването на програми за формиране на меки умения на екипи и организации, както у нас, така и в чужбина.

DSC_6104.jpg

„Убеден съм, че ефективната работа с хора, които се нуждаят от подкрепа и грижа от специалистите по социална работа е възможна единствено, ако помагащите специалисти са добре обучени, мотивирани и подкрепени в тази отговорна тяхна задача – да променят, заедно с хората, на които помагат, житейския им път“, коментира Александър Миланов, който бе и водещ на обучението. Александър Миланов е специалист по клинична социална работа, като в момента работи за Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика в Аджибадем Сити Клиник болница Токуда. Повече от 10 години подкрепя развитието на приемната грижа у нас.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.