Може ли един човек да бъде едновременно фотограф, футболист, треньор на младежки футболен клуб и основател на неправителствена организация? Звучи твърде сложно и ангажиращо, за да е постижимо, но за Владимир Йорданов от Преслав това всъщност е начин на живот.

Може ли един човек да бъде едновременно фотограф, футболист, треньор на младежки футболен клуб и основател на неправителствена организация? Звучи твърде сложно и ангажиращо, за да е постижимо, но за Владимир Йорданов от Преслав това всъщност е начин на живот.

Владо е млад и амбициозен човек, с още по-амбициозни представи за бъдещето на родния си град. Неговият пример рязко контрастира с обществените разбирания за това, че младите хора, особено в по-малките населени места, са обречени на апатия и бездействие. Той е един от общо 60 човека, преминали през обучението „Инициативата“ на ФРГИ. Първоначално се записва в обучението като представител на футболния клуб. Впоследствие основава свое НПО под името „С мисъл за Преслав“. Оказва се, че именно участието в Инициативата му носи необходимата увереност да поеме нещата в свои ръце и да започне да преследва и реализира идеите си, свързани с визията на града си.

Повече за Владо и неговата организация, ще видите във видеото по-долу.

--

ℹ️Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата) се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.