На 23-ти юли в се проведе нов Уебинар, част от програмата на Инициативата - "Fundraising - набиране на средства за НПО". Темата бе представена от изпълнителния директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Илияна Николова, която има опит в набирането на средства в България.

По време на срещата тя говори за това какви са условията за ефективно набиране на средства, кой и защо дарява, какви са техниките за набиране на средства, уроците, които е научила през годините и какво да очакваме от бъдещето.

Обучението е част от проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.