По време на извънредното положение, онлайн срещите и събитията станаха ежедневие за много от активистите от неправителствения сектор. Невъзможността за срещи на живо създаде необходимост за организиране на Уебинари, които да подпомагат взаимодействието между организациите и техните аудитории. В същото време популяризирането на все по-иновативни платформи за комуникация в интернет пространството направи реализацията на такъв Уебинар много по-лесна.

Това е и една от основните причини за избор на темата "Как се правят Уебинари?" за петото издание на Инициативата, което се проведе на 28 май - четвъртък. Срещата се води от Изпълнителения директор на ФРГИ, Илияна Николова и Директор „Дарителски програми“, Симона Бондикова. Те дадоха ценни насоки, свързани с цялостния процес при организирането на успешен Уебинар - от предварителната подготовка до реализацията му.

В началото на срещата Симона сподели някои основни функционалности на програма Zoom, която е удобна, както за конферентни разговори, така и за провеждане на Уебинари. А по-късно Илияна представи Наръчника „Как да правим уебинари?“, създаден от партньорската платформа за технологични дарения, TechSoup.

Обучението е част от проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.