На 02.02.2022 г. /сряда/ се проведе първото обучение, част от програмата на Инициативата 2. Темата на първия онлайн обучителен Уебинар бе "Създаване на НПО – мисия и стратегически цели, устав, правна регистрация". Водещи на срещата бяха Илияна Николова, Изпълнителен директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Моника Писанкънева, Програмен директор във Фондацията, които споделиха своя ценен опит по темата.

За част от участниците в Инициативата 2 предстои учредяване на неправителствена организация. За тях бе поставена специална задача, а именно да се запознаят със Закона, да направят консултация с юрист, и в началото на следващата среща да споделят дали са избрали форма на учредяване - Сдружение или Фондация и дали са помислили за финансиране.

Следващото обучение предстои да се проведе в началото на март месец.

Обучението е част от второто издание на проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.