На 16 декември 2021 година стартира второто издание на Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери. Началото бе дадено с въвеждаща среща между новите 30 младежки лидери, които ще се включат в програмата за изграждане на капацитет и с представители на Фондация "Работилница за граждански инициативи", като изпълнители на проекта. 

Срещата се осъществи виртуално, в платформата ZOOM, поради все още високия брой заболели от коронавируса и с цел превенция от разпространение на заразата сред участниците. Организаторите запознаха младежите с идеята на Инициативата и дадоха отговор на въпроса "Какво предстои оттук нататък?".  

В програмата на срещата бе заделено време, в което новите бъдещи лидери да представят себе си, организациите, в които членуват и/или искат тепърва да учредят, и дейностите, които са им поверени. Това, което направи силно впечатление, е голямото разнообразие от хора и качества, които този път Инициативата събира на едно място. Представители на организации, работещи в защита на околната среда, уязвими групи, овластяване на момичета и жени, спортни каузи, образование, младежки политики, вещаят многоликост на стартиращото второ издание на Инициативата. Изпълнителният директор на ФРГИ, Илияна Николова, изрази своята увереност, че предстоят интересни месеци.

Тепърва ще става ясно на какво са способни младежите и как тяхната работа ще повлияе гражданската общност в България. 

Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.