На 09 април в платформата ZOOM се проведе четвърти Уебинар за участниците в Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери на Фондация „Работилница за граждански инициативи“/ФРГИ/.

Темата на изданието бе "Реакцията ни в условия на криза". Уебинарът е в отговор на създалата се ситуация в страната, свързана с кризата COVID-19. Eдномесечната карантина принуди много от неправителствените организации да преструктурират отчасти или изцяло работния си процес. Последствията от това са все още непредвидими, но има реален шанс много от тях да са с негативен край. Една от големите опасности е някои от организациите да преустановят дейността си за постоянно поради липса на финанси. Затова и този път форматът не беше обучителен, а по-скоро целеше да се осъществи взаимна подкрепа.

В откровен разговор между изпълнителния директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Илияна Николова и участниците от Инициативата бяха споделени примери за адаптиране към принудителните промени. Илияна разказа как тя и екипът на ФРГИ са успели бързо да се преориентират към дистанционна форма на работа. От своя страна, участниците разкриха накратко как те са постъпили след въведените ограничителни мерки и дали това се е отразило на каузата, за която работят.   

Накрая някои от тях споделиха полезни материали и приложения, които им помагат да движат своите проекти онлайн.

Позитивното от Уебинара е, че всички участници са все така мотивирани и целеустремени, въпреки изпитанията, на които са подложени. Всички чакат с нетърпение вирусът да отмине. А междувременно комуникират активно със своите аудитории онлайн.

В следващите ни публикации ще споделим с Вас и част от техните вълнуващи истории.

Уебинарът е част от проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на ФРГИ. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.