В последното обучение за участниците от Инициативата за тази година се включи един от най-добрите комуникационни експерти в България - Любомир Аламанов. Любо е управляващ партньор в агенцията за класически и иновативни комуникационни услуги, SiteMedia Consultancy. Носител на редица международни отличия, той е и един от създателите на Българската асоциация на ПР агенциите и неин пръв председател.

Темата на 9-тата онлайн среща бе "Кризисни комуникации". В нея лекторът разясни на младите лидери теорията на кризисните комуникации, анализира превенцията на кризите в комуникацията от неговата гледна точка на практик, даде примери от личния си опит. В допълнение, представи кои са работещите инструменти за справяне с кризи и преодоляване на ескалация.

Публичните комуникации и умението да разговарят с медиите е от изключително значение за хората в гражданските организации, особено сега, когато неправителствения сектор е една от най-уязвимите цели на дезинформацията и фалшивите новини.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.