Публичните комуникации и умението да разговарят с медиите е от ключово значение за хората в гражданските организации особено сега, когато неправителственият сектор е една от най-уязвимите цели на дезинформацията и фалшивите новини. Затова решихме да въведем темата пред участниците в проект "Инициативата" и да им предоставим базисни умения за противодействие на неочакваните ситуации, изискващи своевременна и адекватна комуникация.

Темата на деветата онлайн среща на "Инициативата" бе "Кризисни комуникации". Един от най-добрите комуникационни експерти в България - Любомир Аламанов се срещна с участниците, за да сподели опита си на дългогодишен практик. Любо е управляващ партньор в агенцията за класически и иновативни комуникационни услуги, SiteMedia Consultancy. Носител на редица международни отличия, той е и един от създателите на Българската асоциация на ПР агенциите и неин пръв председател.

В рамките на час гост - лекторът разясни теорията на кризисните комуникации, анализира превенцията на кризите в комуникацията от гледна точка на натрупания му опит, даде примери за реагиране на неочаквани ситуации. В допълнение, представи кои са работещите инструменти за справяне с кризи и преодоляване на ескалация.

Това бе последното обучение за годината. През 2023 година проектните дейности продължават.

Проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ) се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.