Ивайло Ябълкаров от Стара Загора е един от общо 60 човека, преминали през второто издание на обучението „Инициативата“ на ФРГИ. През последните почти пет години е ръководител на екип от социални работници и психолози във фондация „Мисия криле“, които се занимават с различни уязвими хора и семейства.

Благодарение на проект „Инициативата“, екипа на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) получихме прекрасната възможност да се срещнем с едни от най-активните и работещи с кауза хора в България. Темата за насилието под различните й форми за съжаление е на дневен ред. Признателни сме, че днес можем да ви разкажем за хората, които са първи на терен, за да реагират и да осигурят нужната подкрепа на онези, изпаднали в тежка ситуация.

Ивайло Ябълкаров от Стара Загора е един от общо 60 човека, преминали през второто издание на обучението „Инициативата“ на ФРГИ. През последните почти пет години е ръководител на екип от социални работници и психолози във фондация „Мисия криле“, които се занимават с различни уязвими хора и семейства.

Във Фондацията работят с деца в риск, с родители, които искат да си върнат децата, които вече не са при тях по една или друга причина, родители, които имат трудности в грижата за децата, с кандидат-осиновители, с приемни семейства, стажанти. В същото време имат проекти, свързани с подкрепа за жертви на насилие, включително и когато става въпрос за деца, помагат на пострадалите да се съвземат, да се преквалифицират, да започнат нова работа.

Усилията, които хората във Фондацията полагат, изискват много време, търпение, месеци на срещи, разговори и важни решения. Ивайло споделя, че участието в Инициативата му дава допълнителна надежда и смисъл да не се отказва. Срещата с добри примери на хора от граждански организации от цялата страна е един от големите плюсове, които сам отчита, след участието в обучението.

Вижте какво още ни сподели Ивайло, във видеото по-долу.

ℹ️Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата) се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.