Да имаш своето пространство, в което не се притесняваш да бъдеш това, което си, място, в което получаваш подкрепа, Място, в което да срещаш хора, с които можеш да споделяш, е важно за всеки човек. Още по-важно е за хора, които са част от дискриминирана общност.

Да имаш своето пространство, в което не се притесняваш да бъдеш това, което си, място, в което получаваш подкрепа, Място, в което да срещаш хора, с които можеш да споделяш, е важно за всеки човек. Още по-важно е за хора, които са част от дискриминирана общност.


Това място е фондация Bilitis Foundation, която развива, подкрепя и овластява ЛГБТИ общността в България. Фондацията подкрепя хората, за да могат да изразяват себе си свободно, да се чувстват добре и да усещат сигурност. В същото време, помага на хората от общността да вярват, че носят силата в себе си да се борят за положителната промяната, която искат.


Мануела Попова и Лилия Драгоева са две от лицата на Фондацията. Те са тези, които отстояват каузата за това България да е едно по-сигурно за ЛГБТИ общността място, в което правата им са защитени. 


Мануела и Лилия са два от общо 60 човека, преминали през обучението „Инициативата“ на ФРГИ. С помощта на интерактивни обучения, създаване на възможности за споделяне и обмяна на опит, решаване на практически задачи, менторство от експерти в гражданския сектор и създаване на общност от млади лидери, проектът допринася за развитието на гражданските организации, като подкрепя младите хора, работещи в НПО, за да работят те и техните организации по-добре.


За ползите от участието в обучението, за смисъла да отстояваш каузата, в която вярваш и за промените, които двете се стремят да случват всеки ден, ще научите от видеото по-долу.

Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.