Основателят на Фондация „Екологичен манифест – МанЕко“ и участник във второто издание на проект Инициативата*, Вихрен Митев стартира серия от образователни уъркшопи „Климатична фреска“.

В периода 12 – 19 март 2023 г. Вихрен Митев, заедно с представители на фондация „МанЕко“ бяха във Варна, за да организират първата серия от уъркшопи Климатична фреска с ученици от училища в града и областта, както и с младежи от 14 до 28 години.

В срещите се включиха 130 ученици и 37 младежи. Двама от младежите бяха обучени за нови фасилитатори на образователния уъркшоп. В допълнение бе разширена мрежата от организации в сферата на екологията, които ще продължат да работят заедно и в бъдеще. Предстои да бъдат проведени общо 36 образователни уъркшопа Климатична фреска в различни градове в цялата страна.

335494163_1679156565835898_1597964710552715249_n.jpg

335361087_947132486708464_8199397229013762980_n.jpg

Образователният уъркшоп Климатична фреска представлява отборна игра с 42 карти, всяка от които обяснява фактор за изменението на климата. Фреската се състои от четири части - отборна игра с карти, презентация по темата за климатичните промени, дискусия и генериране на идеи за справяне с последиците от климатичните промени.

337149701_605540267709802_1217750786174559999_n.jpg

Благодарение на играта участниците преминават през увлекателен процес, който им помага да открият връзката между причините и следствията, свързани с изменението на климата, да си обяснят всички геофизически и социални последици, които настъпват, и са насърчени да потърсят възможни решения за излизане от създалата се криза. Продължителността на всяка игра е 3 часа.

Можете да разберете повече за играта Климатична фреска от интервюто с Вихрен за предаването "Преди обед" на следния линк.

*Инициативата (Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери) е проект на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., предоставен от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Проектът цели да подкрепи развитието на ново поколение граждански лидери в България, имащи знания и умения да работят ефективно в среда на свиващо се пространство за гражданското общество и ограничени ресурси.