Още от дете Радостина Славкова знае, че иска да се занимава с опазване на околната среда. След като завършва училище, записва специалност „Екоикономика“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

През 2012 година става доброволец в „За Земята“ – една от най-старите екологични организации в България. В момента е координатор в екип “Енергия и климат” и на младежката група "Млади За Земята”. Работи по различни направления, в рамките на които с екипа си се стреми да  популяризира и споделя информация на екологична тематика, да дава гласност на разнообразни проблеми, но и на техните решения.

Радостина е участник в първото издание на обучението „Инициативата“ на ФРГИ. За своя опит там споделя:

„Работата с ментор от природозащитния сектор ми даде много ценен поглед, както към разрешаването на ежедневни проблеми в работата, така и по по-големите неща като стратегизиране, целеполагане и как да използваме разнообразни инструменти и похвати, да превеждаме нашите послания и искания до властимащите.“

Повече за Радостина ще научите във видеото по-долу.

 Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата) се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.