Общата история на Вихрен Митев с екологията започва да се пише през 2015 година, когато за първи път той разбира за сериозността на проблема с климата и започва да помага за решаването му.

За разлика от много други важни теми, по които често хората сме на различни мнения, темата за климатичните промени все по-трудно може да бъде оспорвана или омаловажавана. Днес всички виждаме и преживяваме промените. В последните години наблюдаваме драстични разлики в температурите, както и необичайни явления в смяната на сезоните.

И ако собствениците на някои от големите компании по света, които най-негативно повлияват стряскащите тенденции, не изглежда да се вслушват в призивите на учени и екологични организации, то има хора, които посвещават живота си на това да противодействат негативните процеси.

С радост ви разказваме за един такъв човек, който имаме честта да познаваме. Общата история на Вихрен Митев с екологията започва да се пише през 2015 година, когато за първи път той разбира за сериозността на проблема с климата и започва да помага за решаването му.

През 2018 година учредява своя собствена организация - Фондация „Екологичен манифест – МАНЕКО“. Мисията на организацията е да повиши информираността и осъзнатостта на хората по теми, свързани с климатичните промени. Участва в много и различни инициатива, намира сподвижници, които също стават част от екипа му, заедно посещават международни младежки обучения, протести, организират акции, изложби, филмови прожекции.

В момента активно организира срещи с младежи от цялата страна, за да им представи т.н. Климатична фреска. Образователният уъркшоп представлява отборна игра с 42 карти, всяка от които обяснява фактор за изменението на климата. Така чрез игрови подход и научно поднесена и преработена информация, предоставена на младите хора възможност да осмислят и осъзнаят сами сериозността на проблема с климата и да се ангажират.

Вихрен участва и във второто издание на проект „Инициативата“ на ФРГИ. Както сам споделя, участието в проекта потвърждава желанието му да бъде отдаден на каузата на организацията му и да работи за по-добро бъдеще на следващите поколения. По какъв друг начин проекта повлиява положително на Вихрен, вижте във видеото по-долу.

Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата) се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.