Петър Бодуров е младежки активист от Шумен. Той е съучредител и изпълнителен директор на фондация „Подобри“, която работи „за една по-добра среда, с едни по-добри хора“ в града. За последните 5 години е организирал над 80 събития за младежите в Шумен.
Петър Бодуров е младежки активист от Шумен. Той е съучредител и изпълнителен директор на фондация „Подобри“, която работи „за една по-добра среда, с едни по-добри хора“ в града. За последните 5 години е организирал над 80 събития за младежите в Шумен.

Петър е и един от общо 60 човека от цялата страна, участвал в проект „Инициативата“ на ФРГИ . С помощта на интерактивни обучения, създаване на възможности за споделяне и обмяна на опит, решаване на практически задачи, менторство от експерти в гражданския сектор и създаване на общност от млади лидери, проектът допринася за развитието на гражданските организации, като подкрепя младите хора, работещи в граждански организации, за да работят те и техните организации по-добре.

Какво мотивира Петър в това да случва промяната в своя роден град и в съгражданите си, ще научите във видеото.

Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се осъществява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.