Едва ли има човек, който да не изпитва истинска удовлетвореност от това да се чувства добре и свободен на работното си място. Стелияна Маринова, директор „Социална дейност и проекти“ в Социалната чайна не прави изключение.

Едва ли има човек, който да не изпитва истинска  удовлетвореност от това да се чувства добре и свободен на работното си място. Стелияна Маринова, директор „Социална дейност и проекти“ в Социалната чайна не прави изключение. С огромна усмивка на лицето и видима благодарност, тя не крие радостта си, че се намира на правилното за нея място. Стела е една от общо 60 човека, преминали през „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“, проект работещ с млади хора с цел развивне на знанията и уменията им  за работа в гражданския сектор,  с  помощта на интерактивни обучения, възможности за споделяне и обмяна на опит, решаване на практически задачи и менторство от експерти в гражданския сектор и създаване на общност от млади лидери. Благодарение на участието си в Инициативата, Стела успява да подреди приоритетите си по отношение на лидерската позиция, която заема в Чайната и която е първата й такава за личната й автобиография. 
Как проект „Инициативата“ помага на една млада жена  да „подреди процесите на НПО в главата си“, разказва Стела във видеото по-долу.
--
Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, имения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се осъществява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.