Вече повече от 15 години Николай Николов от Бургас работи на терен с хора в нужда. Като част от екипа на сдружение „Верният настойник“, всекидневно се изправя лице в лице със стотици трудни съдби. Именно тези срещи го мотивират да работи за това всеки човек в България да има достоен живот в едно справедливо общество.

Вече повече от 15 години Николай Николов от Бургас работи на терен с хора в нужда. Като част от екипа на сдружение „Верният настойник“, всекидневно се изправя лице в лице със стотици трудни съдби. Именно тези срещи го мотивират да работи за това всеки човек в България да има достоен живот в едно справедливо общество.

Сдружението работи за това през различните свои инициативи. Екипът на организацията досега са раздали близо 100 тона храна на семейства и институции и над 1000 тона хуманитарна помощ – дрехи, обувки, легла, медицински материали. Помогнали са над 6000 деца да започнат и да продължат своето образование. Организирали са десетки курсове, осигурили са безплатни медицински прегледи…

Ники е един от общо 60 човека, преминали през обучението „Инициативата“ на ФРГИ. Споделя, че участието в обучението му дава ценни знания и контакти, които развива и до днес. Запознайте се от близо с работата му, във видеото по-долу.

--

Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата) се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.