Проведе се първата есенна онлайн среща на Алумни клуба, учреден от участниците в двете издания на обучението „Инициативата“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Председателят на сдружение „Младежки институт за развитие“, Цветан Тасев, който е участник от второто издание на обучението, представи напредъка в управлението на проект, по който работи, на тема „Развитие на кариерното развитие на младите хора в Северозападна България и Трансилвания“.   

Заредени с ентусиазъм и иновативни предложения, участниците в срещата обсъдиха какви са потенциалните възможности пред успешното реализиране на проекта и споделиха истории и методика на работа от своя личен опит. 

„Идеята на Алумни клуба е да си помагаме и нещата, които правим в отделни места в страната да ги пренасяме и на други места и да работят добре.“, каза Кристина Йорданова от Фондация ХАЛО 2019, също участник от второто издание, за ползите от срещите на Клуба и потенциала за развитие на партньорства с организации, които са натрупали опит на други места, и как този опит може да бъде успешно адаптиран на местно ниво.

Предвидени са още 5 ежемесечни срещи на Клуба, с които участниците да изградят стабилна партньорска мрежа помежду си, да работят по различни теми и да си оказват взаимна подкрепа. Следващата среща в предвидена за началото на ноември. 

Проект „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ (Инициативата) се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е изграждане на знания, умения и създаване на възможности за предаване на опит на млади лидери на граждански организации. Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.