В началото на март месец се проведе втори обучителен Уебинар за участниците от второто издание на Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидари. Темата на срещата бе "Лидерство и управление на НПО", а лекторът - Красимира Величкова, бивш изпълнителен директор на Български дарителски форум с дългогодишен опит в неправителствения сектор и настоящ съветник на вицепримиера Калина Константинова по въпросите за развитие на гражданското общество.

Един от акцентите в обучението бе разговорът за "Стандартите за добро управление на НПО", създадени от Фондация "Работилница за граждански инициативи". За участниците бе поставена задача след края на срещата да прегледат Стандартите и да помисля кои според тях са предизвикателните неща, за да не прилагат всички Стандарти /в случай, че не прилагат някои от Стандартите/ в техните организации.

yWKcwzI.png

Обучението е част от второто издание на проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.