Валентин Кехайов е председател на младежката неправителствена организация „Млади изследователи за младежко развитие“ (МИМР). Работи в младежкия сектор като обучител и има дългогодишен опит в различни проекти по програма „Еразъм +”. Завършва висше образование в чужбина, но се връща в България и създава собствена младежка неформална група, която по-късно прерасна в НПО. 

Валентин е и един от участниците в Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери. Какво го мотивира да се върне в България и да създаде сдружението „Млади изследователи за младежко развитие“  и как Инициативата помага неговата мечта да се сбъдне, четете в следващите редове.

 

  • Разкажи ни какво правите  в „Млади изследователи за младежко развитие“.

Основната дейност на „Млади изследователи за младежко развитие“ МИМР е свързана с популяризирането на методите на неформалното образование в град Смолян и областта. Цели да стимулира и възпита по-будно и мотивирано общество у нас. Започнах през 2015 година и за този период имам спечелени и реализирани над 10 различни проекта пo „Еразъм+”- от граждански до екологични активности, както на местно, така и на национално ниво. Участниците са от страната и чужбина.

Една от големите ни гордости е младежкият център в Смолян, който аз и моя екип създадохме от самото начало. Там се събираме, за да споделяме идеи и опит. Освен място за обучения, участниците в организацията се събират да учат и разговарят, играят настолни игри, забавляват се. 

МИМР приветства всеки млад човек, който желае да се развива, да пътува, да преоткрива себе си, да разширява кръгозора си.

Valentin-2.jpg

 
  • Защо реши да участваш в „Инициативата”?

МИМР е мой основен приоритет. Аз искам най-доброто за мен и екипа си и търся всевъзможни начини да го получа. Припознавам Инициативата като доверен помощник в задачата да се възпитат истински лидери на младежки общности, както и да се стимулира успешно бъдещо партньорство между младежи с разнообразни интереси.

Сдружението включва екип от над 100 доброволци. Реализираме отлично сътрудничество между нас и всички средни училища в града, областна администрация, община Смолян, Регионална стопанска камара - Смолян, читалище „Бъдеще Сега”, сдружение „Криле от Светлина“ и БМЧК. Инициативата е прекрасна възможност да се науча как да синхронизирам общата дейност между всички отделни структури и партньори.

  •   С какви очаквания се записа за участие и оправдаха ли се те?

С популяризирането на организацията на местно ниво, усетих нуждата от съмишленици, които са достатъчно обучени и способни да подпомогнат експанзията ни на регионално ниво, а за в бъдеще да се разраснем и до национално и международно. Очаквах, че Инициативата ще ми помогне да подобря уменията на своя екип. В действителност забелязвам промяна в темпото на работа и по-голяма самоорганизираност. Качеството на изпълнените задачи също се подобри. 

  •  Какво ти се случи в рамките на този проект?

 Намерих истински приятели, с които ще работим за по-доброто бъдеще на България.

  •  Кое е най-полезното за теб от Инициативата?

Определено развих своето стратегическо мислене. Научих се как да координирам по-ефективно действията на екипа и доброволците и да делегирам правилно отговорните задачи. Вече по-лесно намирам решения за проблеми на оперативно ниво, което намали проблемните дискусии между колегите. Най-важното за мен е, че вече знам как да мотивирам доброволците да бъдат по-целеустремени и постоянни.

Valentin-3.png

  • Какво предстои в бъдеще?

Предизвикателствата, пред които се изправяме всеки ден, ни правят все по-амбициозни. Не мога да скрия, че целите ни не са една или две. С разрастването на Сдружението, ние си поставяме нови и нови задачи.

Основна движеща сила е желанието да не се предаваме. Водим ожесточена битка с различни институции, с липсата на съпричастност от страна на държавата, с бюрокрацията… Моя лична мечта е един ден нещата да се случват по-лесно в това отношение. Мотивира ме нуждата да бъда в полза на младите хора, да ги подкрепям, да им създавам среда за развитие. Силно вярвам, че те са бъдещето на страната и тяхната пламенна всеотдайност и креативност го доказва.

Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.