Всяка добра кауза заслужава да получи подкрепа, особено ако е в помощ на уязвими групи, изпаднали в нужда. Много често организациите от неправителствения сектор се налага да събират средства, за да подпомогнат човек, изпаднал в беда, чрез финансови средства да подкрепят дадена гражданска активност или пък идеи за инициативи, в полза на обществото. Причините да събираме средства, разбира се, могат да варират според целите и мисията на всяка организация.

Набирането на средства, известно още като Fundraising, произлиза от английски и представлява събиране на средства за благородни цели. Тази така важна тема бе причината участниците от Инициативата 2 да се съберат онлайн за поредното обучение.

Обучението ще даде възможност на нестопанските организации да разберат основните въпроси, свързани с набирането на средства от индивидуални или корпоративни дарители.

Думата „фъндрейзинг“ произлиза от английски и представлява събиране на средства за благородни цели. В днешно време има много фирми, които насърчават и съдействат на ангажирани младежи и активни доброволци. 

Фъндрейзингът е вид маркетинг, т.е. твоята задача е да продадеш проекта си по най-добрия начин. Това е важно за него, тъй като дарителите ще следят най-вече ангажираността и амбицията ти. Когато те видят, че ти даваш всичко от себе си и стоиш твърдо зад каузата си, шансът да те подкрепят се увеличава драстично.

Петото издание на инициативата се проведе на 1-ви юни 2022 г. Водещ на срещата бе Илияна Николова - изпълнителен директор на ФРГИ. Тя представи темата „Fundraising - набиране на средства за НПО“.

Акценти

Дарителство - Контекст на дарителството; Данъчни облекчения; Дарители

Видове дарители - Индивидуални, Корпоративни

Кое помага на една организация да набира средства?

Техники за набиране на средства

Научените уроци

Бъдеще на дарителството