Всяка добра кауза заслужава да получи подкрепа, особено ако е в помощ на уязвими групи, изпаднали в нужда. Много често организациите от неправителствения сектор се налага да събират средства, за да подпомогнат човек, изпаднал в беда, чрез финансови средства, да подкрепят дадена гражданска активност или пък идеи за инициативи, в полза на обществото. Причините да събираме средства, разбира се, могат да варират според целите и мисията на всяка организация.

Набирането на средства, известно още като Fundraising, произлиза от английски и представлява събиране на средства за благородни цели. Това е важна част от живота на всяко НПО. Умението да съумееш да представиш своята кауза по правилен начин и на точните хора, за да получиш подкрепа, може да се окаже в основата на успешната дарителска кампания. Фъндрейзингът е вид маркетинг, т.е. твоята задача е да продадеш проекта си по най-добрия начин. Това е важно за него, тъй като дарителите ще следят най-вече ангажираността и амбицията ти. Когато те видят, че ти даваш всичко от себе си и стоиш твърдо зад каузата си, шансът да те подкрепят се увеличава драстично.

Участниците на Инициативата 2 получиха чудесната възможност да се включат в поредното обучение, свързано именно с тази тема. Обучението отговори на основни въпроси за набирането на средства. Ето и акцентитие:

  • Дарителство - Контекст на дарителството; Данъчни облекчения; 
  • Видове дарители - Индивидуални, Корпоративни
  • Кое помага на една организация да набира средства?
  • Техники за набиране на средства
  • Научените уроци
  • Бъдеще на дарителството

С цел обучението да въвлече участниците в темата и да има практическа насоченост, лекторът в лицето на Илияна Николова, Изпълнителен директор на ФРГИ, постави задача на участниците да създадат кампания за набиране на средства за кауза по техен избор, за която могат да получат обратна връзка, съвети и насоки.

Обучението е част от второто издание на проект „Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери" на Фондация „Работилница за гражданки инициативи“ (ФРГИ). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.