ccc411206.jpg

Стандарти за добро управление

Стандартите за добро управление са разработени от ФРГИ през 2010 г., след проведени консултации с редица организации. Стандартите са групирани в следните 3 области:

  • Прозрачност

  • Добро управление

  • Политика за избягване на конфликт на интереси