На 6-ти юли се проведе уебинар "Работа с доброволци". Темата представи Моника Писанкънева - Програмен директор във Фондация "Работилница за граждански инициативи". 

Акценти от срещата.

1. Доброволците - тяхното значение за всяка организация

2. TimeHeroes - платформа за набиране на доброволци за различни каузи

Наръчник за работа с доброволци

3. Пет основни елемента за успешно включване на доброволци

4. Какво мотивира доброволците?

5. Проблеми/решения

6. Най-успешните канали за набиране на доброволци

7. Ключови въпроси при подбор на доброволци за НПО, които работят с уязвими групи и деца

8. Методи за подбор на доброволците

9. Предварителна комуникация

10. Инструктаж, обучение, менторство за доброволците

11. Мотивация

12. Корпоративно доброволчество

13. Препоръки