Да избереш да бъдеш лидер на организация, която работи с кауза, е ценностен избор. Организациите, защитаващи демократичните ценности у нас, както и в Европа, са изправени пред увеличаващи се предизвикателства, свързани с кризата в социалната държава, свиващото се пространство за гражданското общество и нарастващата радикализация на все по-широки слоеве от населението. Лидерите на гражданските организации се нуждаят все повече от сериозна подготовка, за да развият умения за стратегическо мислене, набиране на средства за каузи и въвличане на граждани/общности в работата на своите организации. Инициативата е в отговор на все по-нарастващите предизвикателства към представителите на гражданските организации. Включи се в инициативата за изграждане на следващо поколение граждански лидери, за да получиш:

• пълна подкрепа за изграждане на индивидуалния капацитет;

• достъп до обучения и последваща подкрепа от ментори, които са утвърдени лидери на национални организации (НПО), журналисти, специалисти по маркетинг и публични комуникации, фъндрейзъри и прависти;

• знания и умения за стратегическо мислене, набиране на средства за каузи и въвличане на граждани/общности в работата на организацията.

Кандидатствай тук.